Sao Mai: Nghe còi tàu thuỷ thì có gì là lạ/ Sao nghe bao giờ cũng cứ xa?
   

Nàng công chúa biển
Cập nhật: 20:54:00 26/6/2010

Trần Hoài Dương