Thu Bồn: Sông Hương dùng dằng sông Hương không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Nguyễn Duy: Chợ chiều Bến Ngự chưa tan/ Ai lên ngược dốc Phú Cam một mình?
   

Hà Nội - Nhân vật văn hóa
Cập nhật: 23:29:00 12/7/2010

Nhiều tác giả