Đoàn Việt Bắc: Sinh nhật mình năm nay lạ lắm/ Năm trăm rau muống luộc nhai suông/ Em không còn thuở tết tóc đuôi sam/ Đuổi bươm bướm và hái hoa cúc dại
   

Con chữ soi bóng đời
Cập nhật: 14:30:00 28/9/2010

     Trần Thị Thắng