Tô Hà: Quán Gió ta vào thăm Quán Gió/ Ngày đã xanh rồi Nguyễn Mỹ ơi/ Gốc si rợp bóng câu thơ bạn/ Đôi lứa sau ta lại đến ngồi

   
Tham luận đại hội Nhà vănVN- khóa VIII
Hướng tới một tương lai tươi sáng của văn học nước nhà
Cập nhật: 5:29:00 19/8/2010

   Về cơ bản, tôi đồng ý và đánh giá cao những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như phương hướng nhiệm kỳ tới được thể hiện qua báo caó do ngài Chủ tịch Hội trình bày.