Tô Hà: Quán Gió ta vào thăm Quán Gió/ Ngày đã xanh rồi Nguyễn Mỹ ơi/ Gốc si rợp bóng câu thơ bạn/ Đôi lứa sau ta lại đến ngồi

   

Hội nhà văn Ba Lan chúc mừng Hội nhà văn Việt Nam
Cập nhật: 10:27:00 20/8/2010

Đoàn nhà văn Việt Nam thăm và làm việc với Hội nhà văn Ba Lan. Người ngồi giữa là Chủ tịch Marek Wawrzkiewicz

     Đại hội Nhà văn Việt