Thanh Quế: Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại/ Là những tháng năm vay mượn của các anh/ Những người đã khuất (Nói với một người anh - nhớ Lê Anh Xuân)
   

Họ định mưu mô gì?
Cập nhật: 9:29:00 26/6/2010

Tô Văn Trường