Tin tức

19/9
10:35 PM 2018

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ LÝ LUẬN VĂN NGHỆ VIỆT NAM

Ngày 19/9/2018, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội đồng lý luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo TW, 200 học viên đến từ các đơn vị, địa phương khu vực phía Nam. Hội nghị nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của các đại biểu về một số vấn đề cơ bản, quan trọng của lý luận VHNT. Qua đó, giúp học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển VHNT của Đảng, Nhà nước, thực tiễn đời sống VHNT nói chung và tình hình lý luận, phê bình VHNT nói riêng, đồng thời nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống VHNT… Đối tượng tham gia tập huấn lần này là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa - văn nghệ, lãnh đạo các Hội VHNT Trung ương và địa phương; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí; giáo viên giảng dạy, nghiên cứu VHNT ở các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam.

PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương, TGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo văn hoá, VHNT, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1996 đến nay. Trong hơn 30 năm qua, Đảng đã ban hành các văn kiện, nghị quyết, Chỉ thị về văn hóa, văn nghệ, trong đó có những nghị quyết tác động to lớn đến sự phát triển của VHNT nước nhà. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong tình hình mới, bên cạnh ghi nhận các thành tựu đạt được, Đảng ta cũng chỉ ta những hạn chế yếu kém của hoạt động VHNT, trong đó có công tác lý luận VHNT. Từ thực trạng đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đặt ra nhiệm vụ “Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”…

Tại hội nghị, đại biểu tham dự đã được tập huấn các chuyên đề chính gồm: Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ đổi mới; định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận VHNT Việt Nam; quan điểm của Marx, Engels, Lenin và Hồ Chí Minh về VHNT; đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực VHNT; vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý luận nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam hiện nay. Sau đó, các học viên viết và nộp bài thu hoạch về kết quả tiếp thu kiến thức của mình với những nội dung đã được tập huấn.

Hội nghị diễn ra trong 4 ngày, từ 19 - 22/9.

(Nguồn: TTXVN)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *