Tin tức

27/6
10:15 AM 2020

GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ SĨ NHÂN DÂN, NGHỆ SĨ ƯU TÚ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Hội nghị - Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Hội thảo có sự tham gia của đại biểu đại diện các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trong cả nước, các NSND, NSƯT.  

Ngày 29-9-2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để xét, tôn vinh những cá nhân hoạt động và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Việc trao tặng danh hiệu vinh dự cao quý của Nhà nước cho các nghệ sĩ đã góp phần động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ “những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa” hết mình cống hiến cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, say mê trong sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật, để có nhiều chương trình, tác phẩm, tiết mục nghệ thuật có giá trị phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình xét tặng danh hiệu do một số quy định của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP chưa phù hợp với thực tiễn như: Về cách tính thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; tiêu chuẩn giải thưởng quy định tại khoản 4 Điều 8 và khoản 4 Điều 9; số lượng thành viên Hội đồng các cấp và cơ cấu thành phần Hội đồng...

 Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cung cấp dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ với một số nội dung sửa đổi liên quan đến các bất cập vướng mắc nêu trên...

Các ý kiến của đại biểu cho rằng, việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ là cần thiết, đáp ứng niềm mong mỏi của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng trong dự thảo Nghị định lần này có những điểm chưa hợp lý như việc quy đổi huy chương, tỷ lệ phiếu bầu trong các Hội đồng xét duyệt, chưa chú trọng đến các nghệ sĩ công tác ở những vị trí đặc thù như đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật, chỉ huy dàn nhạc, nhạc công, người phụ trách âm thanh, ánh sáng…

Từ những ý kiến của các đại biểu tại hội thảo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 89/2014/NĐ-CP để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét...

(Theo: qdnd.vn)

 

Từ khóa
Chia sẻ

Tin khác

0 bình luận

Bình luận

Email sẽ không được công khai trên trang.
Điền đầy đủ các thông tin có *