Từ khóa: Bạch Mỹ Trinh

TƯƠNG TÁC THỂ LOẠI TRONG THƠ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

 

BẠCH MỸ TRINH. Giải Nobel văn học 2016 trao cho Bob Dylan vì đã “tạo ra những biểu đạt thi ca mới bên trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của Mĩ”, đã nói lên tính tương tác ngày càng phổ biến và hiệu quả trong các hình thức nghệ thuật đương đại.